Investiční projekty

Nečekáme až se příležitost
objeví, jdeme jí naproti.

Naším cílem jsou jen úspěšné projekty

Skupina Cimex se zabývá vyhledáváním investičních příležitostí. Vždy se soustřeďujeme na aktiva s významným růstovým potenciálem. Ve všech společnostech našeho portfolia se aktivně účastníme na jejich řízení a sdílíme hodnoty a zájmy s jejich managementem.

Nemovitostní fond EDULIOS

Dlouhodobě nadstandardní a bezpečné zhodnocení financí

Fond EDULIOS v rámci svého fungování využívá dlouholetých zkušeností CIMEX GROUP, která se na trhu nemovitostí v ČR pohybuje více než 25 let. Vizí fondu EDULIOS je stát se důvěryhodným a stabilním subjektem, který nabídne investorům možnost investovat do zajímavých nemovitostních aktiv prostřednictvím svých podfondů. První z nich s názvem Podfond EDULIOS Alfa se zaměřuje výhradně na investice do atraktivních pražských kancelářských budov. V průběhu dalších let plánujeme otevření dalších podfondů s odlišnou investiční strategií (např.: hotely, retailové nemovitosti, smíšené regionální objekty apod.).

www.edulios.cz