CIMEX koupil známý hotel Angelo na pražském Smíchově

CIMEX koupil známý hotel Angelo na pražském Smíchově

[:cs]

Koncern CIMEX koupil od rakouské skupiny Warimpex pražský čtyřhvězdičkový hotel Angelo by Vienna House na adrese Radlická 3216/1g v Praze 5. CIMEX pořízením hotelu Angelo rozšiřuje své hotelové portfolio o další hotel v Praze. CIMEX GROUP je například vlastníkem čtyřhvězdičkového OREA HOTEL PYRAMIDA na pražském Břevnově.

Na rozdíl od ostatních hotelů, které jsou ve vlastnictví CIMEXu, a které jsou provozovány v rámci řetězce OREA HOTELS&RESORTS, bude hotel i nadále provozován mezinárodním řetězcem Vienna International a nebude ani měnit své jméno.

Smlouva byla podepsána tento týden, cena transakce nebyla zveřejněna.

„Pořízení hotelu Angelo byl dlouho připravovaný proces, který byl za naši stranu garantován společností ARMANDO HOSPITALITY GROUP EUROPE, která má v rámci našeho koncernu oblast hospitality na starosti. Od akvizice si kromě zhodnocení našeho majetku slibujeme další definování naší pozice na hotelovém trhu,“ uvedl generální ředitel skupiny CIMEX Miroslav Kosnar.

Hotel Angelo by Vienna House disponuje celkovou kapacitou 163 ks pokojů a 5 ks apartmánů. Pro hotel je charakteristická paleta výrazných barev kombinovaná se zařízením v asijském stylu, což se odráží i ve vybavení pokojů. Hotel nabízí také 5 konferenčních místností s celkovou rozlohou 334 m².

„V rámci koncernu řídíme činnost hotelového řetězce OREA HOTELS&RESORTS a i v případě hotelu Angelo budeme můstkem mezi vlastníkem a provozovatelem, tedy v tomto případě řetězcem Vienna International”, doplňuje generální ředitel společnosti ARMANDO HOSPITALITY GROUP EUROPE Gorjan Lazarov. Akvizice se uskutečnila formou prodeje projektové společnosti vlastnící danou nemovitost. Detaily akvizice nebyly zveřejněny.

[:en]

CIMEX Group has bought the four-star hotel Angelo by Vienna House located at Radlická 3216/1g in Prague 5 from the Austrian group Warimpex.

By acquiring the Angelo hotel, CIMEX enlarges its hotel portfolio by adding another hotel situated in Prague. CIMEX GROUP owns, for example, the four-star OREA HOTEL PYRAMIDA in Břevnov, Prague.

Unlike the other hotels owned by CIMEX and operated within the chain OREA HOTELS & RESORTS, the hotel will continue being operated by the international chain Vienna International and will not even change its name.

The contract has been signed this week, and the transaction price has not been published.

“The acquisition of the Angelo hotel was a long-prepared process guaranteed on our part by ARMANDO HOSPITALITY GROUP EUROPE, which is responsible for the area of hospitality in our group. In addition to the enhancement of the value of our assets, the acquisition is expected to further define our position on the hotel market,” says the Managing Director of CIMEX Group Miroslav Kosnar.

The Angelo by Vienna House hotel has a total of 163 rooms and five suites. What is typical of this hotel is a palette of strong colours combined with Asian-style furnishings, which is also reflected in the room furnishings. The hotel also has five conference rooms with a total area of 334 m².

“In the group, we manage the operation of the hotel chain OREA HOTELS & RESORTS and, just like with the other hotels, we will be a bridge between the owner and the operator, which is the chain Vienna International in the case of the Angelo hotel”, says the Managing Director of ARMANDO HOSPITALITY GROUP EUROPE Gorjan Lazarov.

The acquisition took place in the form of the sale of the project company owning the given property. Details of the acquisition have not been published.

[:]

Nahoru Dolu