Edulios dosáhl milníku 100 milionů korun. Novým investorem se stala nejmladší česká banka Creditas

Edulios dosáhl milníku 100 milionů korun. Novým investorem se stala nejmladší česká banka Creditas

Fond kvalifikovaných investorů Edulios se stabilizoval na trhu, což potvrzuje i fakt, že dosáhl další významné hranice raisovaného kapitálu od investorů. Objem prostředků investovaných do Podfondu EDULIOS Alfa od začátku roku přesáhl částku 100 mil Kč, když se mezi významné investory zařadila banka Creditas. Fond přesvědčuje mj. atraktivní očekávanou výnosností ve výši 6 % p. a.

Ceny nemovitostí ve velkých městech, především v Praze a v Brně, za poslední měsíce rostly výrazným tempem. Vysoká poptávka spolu s nedostatkem nově postavených budov drží dlouhodobě ceny nemovitostí na vysoké úrovni a ten, kdo chce koupit nemovitost na žádané adrese či v dobré dopravní dostupnosti, musí počítat s vysokou cenou.

Prostřednictvím fondu kvalifikovaných investorů je možné získat podíl v nemovitostech, na které by běžný investor neměl vlastní zdroje. Zpravidla se jedná o komerční nemovitosti – například kancelářské budovy, nákupní centra či průmyslové parky na frekventovaných místech. Podíl ve fondu je přitom možné odprodat podstatně rychleji, než najít kupce pro dům či byt.

„Nemovitosti jako držitelé hodnoty představují výborný diverzifikační nástroj a neměly by chybět v žádném investičním portfoliu. Zásadní ale je, aby investor vkládal své prostředky do konkrétní nemovitosti, což je významně méně riziková cesta než například investice do cenných papírů vlastníků nemovitostních společností. Nemovitosti jsou navíc méně závislé na ekonomickém cyklu a krátkodobých výkyvech,“ komentuje Martin Skalický, ředitel Fondu kvalifikovaných investorů Edulios. „I v případě významného poklesu ekonomiky se investice do nemovitosti v horizontu jednotek let vracejí na původní výkonnost, zpravidla rychleji než ostatní investiční nástroje, a to i z důvodu průběžných výnosů z nájmu a hmatatelnému základu investice – podkladovému aktivu, který je sám o sobě nositelem hodnoty.“

EDULIOS, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. získal v dubnu 2016 od ČNB povolení k činnosti samostatného investičního fondu. Podfond Edulios Alfa následně realizoval akvizici atraktivní kancelářské budovy City West B1 v Praze, předpokládá se nákup dalších kvalitních kancelářských nemovitostí v Praze. Fond a jeho podfondy jsou řízeny zkušeným realitním investorem, skupinou CIMEX, který u svého vlastního portfolia administrativních budov dosahuje dlouhodobě výnosnosti více než 7 % p.a. Administrátorem Podfondu Edulios Alfa je QI investiční společnost, a.s., ze skupiny Conseq.

„I přes nárůst cen zůstávají nemovitosti oblíbeným investičním cílem. Dosažený milník je pro nás důkazem, že jsme se vydali správným směrem a investorům nabízíme to, po čem je dnes na trhu poptávka: kombinaci zajímavého výnosu a zároveň nižšího rizika než u jiných investičních nástrojů,“ uzavírá Martin Skalický.

Nahoru Dolu