Fond Edulios provedl první akvizici

Fond Edulios provedl první akvizici

Fond EDULIOS chce být důvěryhodným a stabilním subjektem investujícím prostřednictvím svých podfondů do zajímavých nemovitostních aktiv a poskytující svým akcionářům dlouhodobě bezpečné a nadstandardní zhodnocení vložených finančních prostředků. Nemovitostní fond kvalifikovaných investorů EDULIOS byl založen v roce 2014 s cílem přivézt na trh nový způsob kvalifikovaného investování založeném na nové právní úpravě platné od 1. 1. 2014. V prvém kroku byl Fond EDULIOS zřízen jakoobhospodařovaný fond spravovaný investiční společností ze skupiny CONSEQ. V druhém kroku byla uskutečněna změna formy obhospodařování a z Fondu EDULIOS se stal samosprávný fond, jehož obhospodařování je realizováno statutárním orgánem fondu, kterým bude společnost CIMEX INVEST s.r.o.

Nemovitostní fond EDULIOS byl založen a je spravován dle zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech.

Základním zaměřením fondu EDULIOS jsou investice do výnosových nemovitostních aktiv. V prvém kroku Fond EDULIOS založil první podfond s názvem Podfond EDULIOSAlfa, který je zaměřen výhradně na investice do zajímavých pražských kancelářských budov. V průběhu dalších let je uvažováno o založení dalších podfondů s odlišnou investiční strategii (např. se zaměřením na hotely, retailové nemovitosti, smíšené regionální objekty atd.).

EDULIOS v rámci svého fungování využívá dlouholetých zkušeností realitně investiční skupiny CIMEX, která se na trhunemovitostí v České republice pohybuje více než 20 let. V současné době skupina CIMEX vlastní a spravuje celou řadu kancelářských objektů, průmyslových nemovitostí nebo hotelů. Bilanční suma konsolidačního celku CIMEXdosahuje v současné době výše 8 mld. Kč.

Obhospodařovatelem fondu EDULIOS dle zákona č. 240/2013 Sb. je společnost QI Investiční společnost a.s.

Depozitářem fondu EDULIOS je Československá obchodní banka a.s.

Realitním poradcem fondu EDULIOS je CIMEX INVEST s.r.o. ze skupiny CIMEX.

Nahoru Dolu