Martin Skalický odchází z pozice Real Estate Director v Cimex Group

Martin Skalický odchází z pozice Real Estate Director v Cimex Group

Ing. Martin Skalický s účinností od 1. prosince 2017 odchází z pozice ředitele divize Real Estate ve skupině Cimex. Na této pozici ho prozatím nahradí Mgr. Jan Kratochvíl, který zde od roku 2015 působí jako Real Estate Investment Asset Manager.

Martin Skalický nadále zůstává na pozici ředitele Fondu kvalifikovaných investorů Edulios, kde bude uplatňovat dlouholeté zkušenosti v oblasti investování do nemovitostí a obhospodařování fondů kolektivního investování. Podfond EDULIOS Alfa, který se zaměřuje na investování do komerčních nemovitostí, posiluje pozici na trhu. Objem prostředků investovaných do Podfondu EDULIOS Alfa od začátku roku již dosáhl stovek milionů korun. Mezi významné investory se zařadila například banka Creditas.

Rádi bychom tímto poděkovali Martinovi za skvěle odvedenou práci na pozici ředitel divize Real Estate a těšíme se pokračující spolupráci v oblasti obhospodařování fondu kvalifikovaných investorů EDULIOS.

Nahoru Dolu