Miroslav Kosnar

Miroslav Kosnar

[:cs]
Miroslav je generální ředitel CIMEX GROUP a má bohaté zkušenosti z oblasti řízení významných procesů v různých společnostech. Byl mimo jiné zodpovědný za řízení financí, IT nebo personalistiky a souvisejících implementací mezinárodního know-how do fungování lokálních společností. Před zahájením spolupráce se skupinou CIMEX pracoval například pro společnost GTS International nebo Perfetti Van Melle. Od roku 2006 Miroslav působí v CIMEX GROUP, kde zastával nejdříve pozici finančního ředitele celé skupiny a od roku 2011 je jejím generálním ředitelem zodpovědným zejména za strategii a realizaci významných investičních projektů.
Za dobu svého působení ve skupině CIMEX se podílel na řadě významných realitních projektů jako např.: development HOTEL EMBASSY**** v Petrské ulici, akvizice souboru nemovitostí Garden Eleven, City West B1 či řízení řady realitních a hotelových transakcí v USA. Miroslav je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Mezi jeho záliby patří všemožné sportovní aktivity včetně méně tradičních jako je snowkiting nebo enduro a freeride na horském kole.
[:en]
For more than twenty years, Miroslav has successfully managed crucial processes for a wide range of companies. Throughout his career, he’s been responsible for managing finance, IT and human resources and introducing international know-how in the operation of local companies. Before starting with CIMEX Group, he had worked for companies such as GTS International and Perfetti Van Melle. Miroslav has led CIMEX GROUP since 2006. He first served as CFO of the Group and took over as CEO in 2011. The lion’s share of his time is dedicated to strategy and the implementation of major investment projects.
During his tenure at CIMEX GROUP, he’s played an important role in a number of major real estate projects. These include development of HOTEL EMBASSY**** on Petrská Street, acquisition of the Garden Eleven real estate group and the acquisition of City West B1. He’s also played an active role in management for a number of real estate and hotel transactions in the USA. Miroslav is a graduate of the University of Economics in Prague. He enjoys various sports activities, as well as less traditional sports, such as snow-kiting, enduro and freeride mountain biking.

[:]

Nahoru Dolu