Nejde jen o správu budov

Nejde jen o správu budov

Budoucnost na realitním trhu má jméno: komplexní facility management.

Nabídka služeb firem působících na trhu facility managementu je zdánlivě široká. Rozsah nabízených služeb však neodpovídá komplexnosti tohoto pojmu. Nabídky směřují převážně k poskytování jednotlivých služeb, neboť i v praxi je dosud dominantní část poptávek zaměřena právě na ně, zejména na úklid, ostrahu a technickou správu nemovitostí. Budoucnost celého oboru ale podle Milana Beluského, generálního ředitele společnosti C-FACILITY MANAGEMENT, s.r.o., ze skupiny CIMEX, spočívá především v takzvaném komplexním facility managementu, na který se firma jako jedna z mála u nás specializuje. Přestože jsou v České republice již realizovány některé projekty tohoto charakteru, jejich podíl na trhu je minimální. Avšak právě tento způsob komplexní správy majetku dokáže vlastníkovi nemovitosti v největší míře zajistit, že o jeho majetek bude kvalitně postaráno a současně dosáhne nejvyšší ekonomické efektivity. „Naše zkušenosti s převzetím komplexní správy jsou takové, že vždy dojde k úspoře nákladů. Ta podle okolností může dosáhnout dvaceti až třiceti procent oproti stavu, kdyby se vlastník o nemovitost staral vlastními silami,“ tvrdí Milan Beluský. Takzvaný komplexní facility management je vhodný pro každého majitele větší nemovitosti. Typickým zákazníkem je ale například i obchodní společnost, účelově založená k vlastnictví nemovitosti určené k pronájmu. Firma zabývající se facility managementem (FM) zajistí komplexní správu nemovitosti, ale i společnosti, která ji vlastní – včetně účetnictví, správy daní, výplat členům statutárních orgánů, obsazení nájemníky, vedení nájemních vztahů až po zánik nájemní smlouvy a řešení případných pohledávek.

Ve Spojených státech, kde je komplexní FM nejrozšířenější, je takto spravována v některých oblastech až třetina velkých nemovitostí zmíněného typu a tento podíl rychle roste. „Naše sesterská společnost CIMEX působí na trhu nemovitostí v USA už sedm let a na základě těchto zkušeností i s ohledem na dynamický vývoj na trhu jsme přesvědčeni, že komplexní facility management čeká rychlý rozvoj i u nás,“ tvrdí Milan Beluský.

Zdroj: Hospodářské noviny, autor: (JIK)

Nahoru Dolu