Ostatní

Mimo naše hlavní zaměření podporujeme a rozvíjíme i méně tradiční aktivity jako jsou: event centrum v prostrorách bývalého kláštera Gabriel – Gabriel Loci, multifunkční centrum Dlabačov s vlastním kinem, galerie na podporu mladých umělců nebo sdílené kanceláře v co-work mo-cha.

historické PROJEKTY

Nahoru Dolu