EDULIOS

Investiční fond EDULIOS, vlastněný a provozovaný investiční skupinou Cimex v letech 2014 až 2021, je důvěryhodným a stabilním subjektem investujícím prostřednictvím svých podfondů do zajímavých nemovitostních aktiv poskytující svým akcionářům dlouhodobě bezpečné a nadstandardní zhodnocení vložených finančních prostředků. Nemovitostní fond kvalifikovaných investorů EDULIOS byl založen v roce 2014 s cílem přivézt na trh nový způsob kvalifikovaného investování založeném na nové právní úpravě platné od 1.1.2014. V prvém kroku byl Fond EDULIOS zřízen jako obhospodařovaný fond spravovaný investiční společností ze skupiny CONSEQ. Ve druhém kroku byla uskutečněna změna formy obhospodařování a z Fondu EDULIOS na samosprávný fond, jehož obhospodařování je realizováno statutárním orgánem fondu, společností CIMEX INVEST s.r.o.

Fond kvalifikovaných investorů EDULIOS z realitní skupiny CIMEX prodal kancelářskou budovu City West B1 v pražských Stodůlkách, která patřila mezi jeho první investice. K podpisu transakce došlo 28. 12. 2018 a novým majitelem budovy se stal Patria City West Fond, spravovaný Patria investiční společností, která patří do skupiny ČSOB. Výše transakce dosáhla 69 mil. EUR.vla

Nahoru Dolu