Skupina CIMEX podepsala smlouvu o nákupu klášteru sv. Gabriela

Skupina CIMEX podepsala smlouvu o nákupu klášteru sv. Gabriela

Skupina CIMEX uzavřela kupní smlouvu s Českou poštou, a stává se tak vlastníkem klášteru sv. Gabriela. Smlouvu dnes podepsala poté, co vydražila smíchovský klášter v listopadu loňského roku za cenu 353 miliónů Kč.

Skupina CIMEX si je vědoma vysoké historické a kulturní hodnoty památky, což citlivě zohlední ve svých plánech, jak s budovou naloží.

„V první fázi chceme klášter oživit, zajistit nezbytné opravy a začít provozovat. Do doby, než si uděláme definitivní názor na dlouhodobé využití, plánujeme v objektu pořádat kulturní a společenské akce. Intenzivně budeme také spolupracovat s městskou částí Prahy 5,“ upřesňuje Miroslav Kosnar, generální ředitel CIMEX GROUP.

Skupina CIMEX je klíčovým hráčem na českém podnikatelském trhu. Jejím hlavním zaměřením jsou investice do nemovitostí. Strategické investice jsou orientovány především na hotelové projekty a administrativní budovy. CIMEX GROUP je vlastníkem největší tuzemské hotelové sítě OREA Hotels & Resorts s hotely po celé České republice.

Nahoru Dolu